Mecenášská akreditace

Proč mecenášství

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že kultura je pro zdravé fungování společnosti naprosto nezbytná a její podpora a rozvíjení je nejen věcí státu, ale i každého z nás. Mecenášství už dávno není jen doménou bohatých podnikatelů a velkých korporací, ale konkrétním vyjádřením zájmu o stav naší kultury a společnosti obecně. Podporou oblíbeného festivalu či jiného kulturního podniku vyjadřujeme uznání jeho významu a pomáháme mu fungovat.

 

Mecenášství a Letní filmová škola

Letní filmová škola si všech svých návštěvníků nesmírně váží a připravuje filmový, odborný i doprovodný program s nejvyšší pečlivostí a odpovědností. Organizace filmového festivalu je ovšem záležitost nákladná a LFŠ se jako každý festival snaží kombinovat různé zdroje financování. Nejdůležitější je přitom podpora státu, bez níž by se žádné podobné akce organizovat vůbec nedaly, přidává se kraj, město, soukromé firmy a samozřejmě vy, naši návštěvníci.

Už před koronavirovou krizí se ovšem začaly rozevírat nůžky mezi neměnnou výší těchto finančních zdrojů a stále stoupajícími náklady, ať už jsou jimi ceny služeb jako ubytování, pronájmy prostor a techniky či náklady na pořizování filmových práv a kopií. Způsobů, jak problém řešit, je hned několik: zkrácení LFŠ, omezení jejího rozsahu, zvýšení cen akreditací. V rámci těchto úvah jsme se také rozhodli spočítat, kolik by akreditace na LFŠ musela stát, abychom zachovali stávající stav a obešli se bez veřejné podpory.

Došli jsme k číslu 10 000 Kč. Ne že bychom něco podobného plánovali zavádět, šlo nám spíše o to přiblížit návštěvníkům skutečnou cenu akce, jíž se účastní. A tak také vznikla myšlenka mecenášství, tedy způsobu, jak podpořit akci, kterou pravidelně navštěvujete a kterou máte rádi. Zájem, s nímž se mecenášství setkalo v roce 2020, nás příjemně překvapil a rozhodli jsme ho proto dále rozvíjet. Tím spíše, že s dlouhodobě přetrvávající koronavirovou krizí se finanční situace státu a kulturního sektoru podstatně zhoršila a my, stejně jako ostatní organizátoři filmových festivalů a kulturních akcí obecně, vyhlížíme příští měsíce a roky s nemalými obavami.

 

Jak se stát mecenášem?

Chcete-li Letní filmovou školu podpořit, není nic snazšího. Stačí po přihlášení do Moje LFŠ zvolit dny, během kterých byste rádi festival navštívili, a k tomu zatrhnout také „Chci být mecenáš”. Tato podpora má jednotnou hodnotu 10 000 Kč (nad rámec ceny běžné akreditace) a nabízí následující bonusy:

– dvě rezervace na filmové projekce v sálech denně
– vstupenka na divadlo a koncert dle výběru (celkem 2 ks)
– setkání s organizátory LFŠ
– třídenní vstupenka na festival Hradecký slunovrat 2022
– kopeček zmrzliny denně