Industry program filmové a audiovizuální výchovy

Industry program na LFŠ 2021 (9.-10.8.2021)

Letní filmová škola a Národní filmové muzeum NaFilM spolu od roku 2018 pořádají Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Zájemcům o filmovou výchovu tak nabízejí možnost setkávat se s českými a zahraničními hosty a sdílet své projekty, přístupy a zkušenosti – a to nejen v rámci diskuzních panelů, ale také během praktických ukázek, díky kterým si mohou představené postupy bezprostředně vyzkoušet.
Odborníci se letos podělí o prověřené tipy, jak inovativně přistupovat ke vzdělávání dětí a mládeže. Program představí hravé metody aktivního poznávání filmové řeči a kreativní možnosti, jak historii filmu kombinovat s trendy jako jsou vzdělávací aplikace, green screen nebo počítačové hry. A protože jsou podmínky cest přes hranice letos příliš komplikované, rozhodli jsme se vnést mezinárodní rozměr do letošního programu prostřednictvím diskuze věnované spolupráci se zahraničními partnery. Čeští odborníci a zástupci organizací s dlouholetou praxí zodpoví proč a jak do rozvoje filmově-vzdělávacích aktivit mezinárodní projekty zapojit.
Účast na Industry je bezplatná a je určena učitelům základních, středních a uměleckých škol, lektorům kroužků a dílen pro děti a mládež, kinařům, klubistům a dalším aktivním zájemcům o filmovou a audiovizuální výchovu. Díky tomu, že je Industry program otevřený také návštěvníkům festivalu, je možné nevšední formy filmových dílen testovat společně, a díky tomu sledovat okamžitý účinek na různé cílové skupiny.
Industry programu předchází CinEd: Seminář filmové výchovy (Odborný program, 8. 8.), akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, který představí, jak lze s filmem pracovat ve škole.

Program

Diskuzní panel: Inspirativní přístupy k filmové a audiovizuální výchově

Pondělí 9.8. / 9:30-11:30
Klub kultury 2

Workshop animace: Experimentujte s lightboxem!

Pondělí 9. 8. / 13:00 – 15:00
Klub kultury 3

Workshop: Poznejte filmové žánry netradičně

Pondělí 9. 8. / 16:00 – 18:00
Klub Kultury 3

Diskuzní panel: Proč a jak spolupracovat se zahraničními partnery?

Úterý 10.8. / 9:30-11:30
Klub kultury 2

Workshop: Vytvoř si vlastní počítačovou hru!

Úterý 10. 8. / 14:00 – 16:00
Klub kultury 3

Workshop: Odhalte tajemství green screenu!

Úterý 10. 8. / 16:30 – 19:00
Klub kultury 3

Hosté

Martina Voráčková

Martina Voráčková je dlouholetá učitelka výtvarného oboru na ZUŠ, základní i střední škole. Před 15 lety založila v Plzni Animánii, projekt věnovaný filmové a audiovizuální výchově prostřednictvím různých forem. V současné době Animánie organizuje kurzy a workshopy pro děti i dospělé, programy pro školy, učitele a veřejnost i stejnojmenný filmový festival. Martina v poslední době společně s týmem Animánie vyvíjí online metodiku pro pedagogy zaměřenou na animovaný film – Animetod – jejíž koncept a první díly lekcí na Industry představí.

František Topinka

František Topinka dlouhodobě působí jako učitel Výtvarné výchovy a Multimediální tvorby. Od roku 2007 se jako lektor, dramaturg a metodik věnuje filmově vzdělávacímu projektu kina Aero s názvem Aeroškola, který pracuje s dětmi, dospělými, seniory a školami v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. O rozvoj edukačních programů se stará také ve Studiu Scala v Brně. Je vedoucím filmového tábora Aertěk, spoluorganizuje festival Malé Oči pro děti z mateřských a základních škol a je šéfredaktor webu o filmové a audiovizuální výchově – filmvychova.cz.

Pavla Šnajdarová

Pavla Šnajdarová je lektorkou s mnohaletou zkušeností s pořádání a vedením workshopů pro spolek Ultrafun, jehož hlavním cílem je šíření povědomí o animovaném filmu formou různorodých dílen animace se zaměřením na rozvoj dětské kreativity a imaginace během týmové spolupráce. Vystudovala pražskou Umprum v ateliéru filmová a televizní grafika a aktivně se věnuje také ilustraci, tvorbě grafik a přípravě animací v rámci autorského projektu OP&K. Dlouhodobě řeší projekt Animované příběhy, vzdělávací workshopy pro děti a mládež, jejichž cílem je z posbíraných příběhů z různých koutů světa vytvářet animované filmy nebo komiksy.

David Čeněk

David Čeněk je proděkanem pro zahraniční vztahy na pražské FAMU. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obor filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je expertním poradcem Státního fondu kinematografie a členem komise Odboru média a audiovize Ministerstva kultury ČR. Spolupracoval či spolupracuje jako programový dramaturg, překladatel a tlumočník s řadou českých festivalů (např. MFF KV, Febiofest, Letní filmová škola, MFF Zlín, MFDF Jihlava). Od roku 2005 působí jako pedagog na Katedře filmových studií FF UK. Je spoluautorem publikací o kinematografii (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Robert Bresson aj.). V rámci mezinárodního projektu CINED zastupoval Českou republiku a podílel se na zavádění filmové výchovy do českého prostředí.

Anna Bartošková

Anna Bartošková je absolventkou oboru kulturologie na FF UK. Před nástupem do kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA, kde působí od roku 2003, pracovala pro Fórum nezávislých na MFF Karlovy Vary. Dále spolupracovala například s festivalem Dny evropského filmu a Pražským Quadriennale (2007, 2011, 2015, 2019).

Mikołaj Góralik

Mikolaj Góralik vystudoval filmovou vědu na Lodžské univerzitě, v rámci stipendií studoval také filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově Univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze. Svou doktorskou práci věnoval poválečné české filmové komedii. Spolupracoval s řadou polských a českých filmových festivalů a v současné době pracuje jako jeden z kurátorů streamovacího portálu DAFilms, který již 15 let nabízí pečlivě vybranou nabídku filmů pro různé věkové skupiny ve stále více jazykových mutacích. Mikolaj letos pro DAFilms připravuje nový portál Junior pro děti a mládež ve věku od 3 do 15 let s cílem zachovat kurátorský a vzdělávací profil a zároveň být atraktivní pro mladé diváky. Filmové tematice se věnoval také jako novinář v redakci listu „Gazeta Wyborcza“ v Lodži a jako editor polských vědeckých monografií „Rozhovory o filmu s polskými filmovými odborníky“ (2016) a Polsko-české a polsko-slovenské filmové kontakty“ (2018).

Ivana Formanová

Od roku 2013 se produkčně a programově podílí na organizaci několika filmových festivalů, výstav a kulturních akcí v Čechách i v zahraničí. Vystudovala obory Anglická filologie a Filmová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2015 působí jako vedoucí sekce Industry 4Science na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Academia Film Olomouc (AFO). V současné době působí v Praze jako manažerka projektu alternativní distribuce dokumentárních filmů KineDok, který je jednou z aktivit Institutu dokumentárního filmu.

Dominik Vontor

Dominik Vontor má na starost ralizaci projektu KineDok v České republice, který přináší kreativní dokumenty (nejen) ze střední a východní Evropy do kaváren, galerií a klubů. Působí zároveň jako dramaturg industry programu 4Science na festivalu Academia Film Olomouc (AFO).

Michaela Dušková

Michaela Dušková studuje posledním rokem animovaný film na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Během studií začala vést workshopy animace v Animánii, která působí na poli vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím filmové výchovy. Na lektorování dětí Míšu baví, že oni často ledacos učí jí. Ve své tvorbě ráda experimentuje s přístupy i vlastní komfortní zónou, ilustruje, animuje nebo organizuje urban sketching.

Jan Kroutil

Jan Kroutil je učitel výtvarné výchovy a lektor vzdělávacího projektu Aeroškola, kde se zaměřuje na práci s dětmi, dospělými, seniory a školami v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. Honza byl v Aeroškole iniciátorem založení kroužků Tvorba videoher a Animovaný videoklip, které dnes vede jako zkušený lektor. Působí také jako lektor letního animačního tábora Aertěk a příměstských filmových táborů.

Lukáš Novotný

Lukáš Novotný je zkušený absolvent kurzů počítačových her a Malá škola animace v Aeroškole, kde se účastní i letních animačních táborů Aertěk pro starší. Je držitel hlavní ceny za animovaný film Hlína z Mezinárodního festivalu Trikfilm.

Kontakty

Adéla Mrázová

Koordinátorka Industry programu
+420 603 195 998
adela.mrazova@nafilm.org

Terezie Křížkovská

Koordinátorka Industry programu
+420 723 219 582
terezie.krizkovska@nafilm.org

Registrace

muzeum@nafilm.org