Vizuální styl

Identita Letní filmové školy Uherské Hradiště pokračuje ve vizuálním cyklu na téma Film všemi smysly. V návaznosti na vizuál z roku 2020, jemuž dominoval pohled na svět, 47. ročník provází motto Naslouchám filmu.

„Vnější ucho je speciálně navrženo tak, aby posílalo zvuk do zvukovodu. Vibrace dále putují zvukovodem a narazí do ušního bubínku. Ten zavibruje a tyto vibrace zapůsobí na sluchové kůstky. Kůstky se rozvibrují, čímž se zesílí zvuk a ten následně putuje dále do ucha k hlemýždi. Tento proces probíhá každou chvíli každý den, podobně jako dýchání či oběh krve. Nechte se v letošním roce i vy rozvibrovat filmy na LFŠ 2021.”

Markéta Steinert, autorka vizuálního stylu LFŠ