Workshop: Vytvoř si vlastní počítačovou hru!

Úterý 10. 8. / 14:00 – 16:00
Klub kultury 3

Proč a jak zapojit do filmové a audiovizuální výchovy tvorbu počítačových her? Seznamte se nejen s důvody, ale především si zkuste v rámci praktického workshopu jednoduchou hru vytvořit. Digitální hry jsou součástí běžného života se značným vlivem na naše vnímání audiovize. Hráči už dávno nejsou jen děti a mládež – dospělí tráví hraním srovnatelné množství času. Navíc se počítačové hry v mnohém inspirovaly právě filmem a na vývoji se často podílejí filmový profesionálové – scenáristé, střihači a animátoři. Vzájemně se prostupují natolik, že stojí za to se věnovat tomu, kolik toho mají společného a jak se vzájemně ovlivňují.

Lektoři: František Topinka, Jan Kroutil, Lukáš Novotný (Aeroškola, CZ)
Věk: 10 +
Používaný software bude v angličtině, mírná znalost jazyka je proto výhodou, lektoři však poskytnou základní slovníček pojmů, aby s prací pomohli.