Skip to main content

Místopředseda Asociace českých filmových klubů (AČFK) Petr Korč v úterý v kině Hvězda udělil poslední zmrzlinový kornout, tedy Výroční cenu Asociace českých filmových klubů, ředitelce AČFK i Letní filmové školy Radaně Korené. Mezi oceněnými jsou letos také Goran Marković, Martin Huba, Zdeněk Svěrák a v zastoupení Jiřina Bohdalová.

„Nevnímám ji jen jako ocenění pro mě,“ prohlásila úvodem. „Od úplného počátku mého kinařsko-klubistického života, který trvá dodnes, jsem kolem sebe měla úžasné lidi. Od začátku jsem měla štěstí na skvělé kolegy a přátelé, kteří chytli nějakou moji myšlenku a vymysleli, jak ji rozvinout.“

Radana Korená stojí v čele AČFK od roku 2010. Asociace v současnosti sdružuje přes 130 filmových klubů po celé republice. Její historie sahá hluboko do šedesátých let, do současné podoby nicméně dorostla až po vzniku samostatné České republiky. Letní filmová škola je každoročním vrcholem její práce. Zásadní činností AČFK je i distribuce filmů, z nichž některé byly k vidění tady na Filmovce – tím posledním měl být  film Gogo v úterý na Kolejním nádvoří. Jeho projekce je ale kvůli očekávanému nepříznivému počasí zrušena.

Mezi další činnosti AČFK patří například projekt CinEd, jenž si klade za cíl seznámit mladé diváky s evropskou kinematografií a její kulturní a jazykovou rozmanitostí. Kvůli potížím s financováním musel skončit Projekt 100, který se spustil roku 1995 jako putovní přehlídka filmů. Za 24 let své existence představil 193 snímků z minulého i současného století 850 000 divákům.

„Přeji všem, abyste si užili nejen Filmovku, ale i spoustu dalších kulturních akcí, které probíhají v České republice,“ uvedla závěrem Korená. „Abyste je svou návštěvou podpořili, abyste ve svých městech chodili do kina a do divadel. Chodili na koncerty a spolupodíleli se na znovuoživení celé kulturní scény, protože je to potřeba. Je to potřeba, aby se naše společnost uzdravila. Ne z covidu, ale ze strachu a z jiných nešvarů, které i díky covidu vylezly na povrch.“

Text: Vojtěch Dvořáček, ČTK

Foto: David Urban, ČTK